Česky English Deutsch

Myslivost

Společnost COLCHI obhospodařuje dvě honitby o výměře cca 2.000ha. Lesní honitba je součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, má charakter lužního lesa se zastoupením dubu, lípy, břízy, habru a z části smrku. Různověké porosty s výrazným podílem mlazin skýtají příznivé podmínky pro chov zvěře dančí, srnčí, černé a také bažantů.

Dančí zvěř se v honitbě od nepaměti chová ve volnosti. Vyskytuje se zde v mutaci jak červené tak černé. Lov daňka v období říje je kvalitním mysliveckým zážitkem umocněným velice dobrým rocháním říjných daňků. Vrchol říje je každoročně v období od 20. do 25. října. Lov probíhá jako kombinace čekané se šoulačkou, repektive s přiblížením k říjné tlupě. Pro úspěšný lov je třeba počítat s 3-4 loveckými dny. Každoročně zaznamenáváme ulovení daňků medailových hodnot.

Srnčí zvěř se nachází ve velice početném stavu jak v lesní honitbě tak v honitbě polní. Kvalita trofejí je průměrná, poměrně častý je výskyt abnormit. Vrchol srnčí říje je na přelomu měsíce července a srpna.

 Černá zvěř je v lesní honitbě zvěří stálou. Ročně je loveno cca 40 kusů, převážně v noci na čekané. Vyjímečně jsou pořádány společné natláčky.

Činnost společnosti je především zaměřena na chov zvěře pernaté formou voliérového odchovu. Základem je vlastní chovné hejno bažanta obecného, bažanta královského, krocana divokého, které je každoročně obměňováno a selektováno. Líhnutí probíhá ve vlastních líhních, odchov pak standardním způsobem. Odchovaná mladá zvěř ve stáží 8 týdnů je převáděna do bažantnice. Do konce července je veškerá odchovaná zvěř určená k převodu do volnosti vypuštěna do přírody.

Každoročně je líhnuto cca 50 až 60 tisíc bažantích kuřat, která jsou z větší části prodána v různém stáří odchovu. Do honitby je vypuštěno 15.000 kuřat ve stáží 8 týdnů.

Při odchovu bažantů společnost navazuje na bohaté tradice bažantnictví na Litovelsku z let šedesátých až osmdesátých a vlastních více než třicetiletých zkušeností z odchovu bažanta.

Téměř veškerá produkce lovných bažantů je slovena formou poplatkových lovů, z větší části zahraničními lovci a z části domácími lovci. Výřady jednotlivých honů se pohybují okolo 300 bažantů, je možno zajistit výřad 800 - 1000 bažantů.

Při honech je lovcům zajišťován kompletní lovecký servis, tlumočníci, trubači, občerstvení v průběhu honu v loveckých chatkách apod.

 Vlastní lovecká sezona v odlovu bažantů začíná v druhé polovině října v lesopolní části bažantnice.
V této době zabezpečujeme také lov bažantů slíděním pomocí psů za účasti nejméně tří lovců. Dále lov pokračuje v měsíci listopadu a prosinci a končí v lednu.

Naší snahou v chovu bažantů je oživení přírody přemístěním kuřat v optimálním věku do přírody s cílem jejich úspěšné adaptace do prostředí a dosažením žádoucích výsledků, tzn. nabídnout lovcům vyspělého dobře přepeřeného bažanta s dokonalou létavostí. Vypouštění bažantů z beden těsně před lovem neprovádíme, tento způsob lovecké nabídky je v zásadním rozporu s etikou a škodí vlastnímu poslání myslivosti.

Mimo bažanta obecného se doplňkově věnujeme téměř 25 let odchovu bažanta královského a krocana divokého. Ročně je loveno cca 100 kohoutů bažanta královského pro účely preparace. Lov probíhá koncem měsíce ledna a v )noru nejlépe při sněhové pokrývce. Loví se na čekané při ranním rozbřesku nebo při večerním čekání. Optimální je lov malorážkou.

Odchov krocana divokého není jednoduchou záležitostí. Cílem je umožnit lovcům odlov starších trofejových krocanů. Loví se v měsíci prosinci na řadovacích stromech při svítání nebo v měsíci březnu při toku šoulačkou. Vhodnou zbraní je kulovnička menší ráže (Hornet. Rem. 222).

Společnost COLCHI provozuje hotelové a restaurační zařízení zaměřené na loveckou turistiku a sloužící především loveckým hostům. K dispozici je 13 pokojů s 30 lůžky. Pokoje jsou vybaveny v evropském standardu, lovečtí hosté mají pokoje k dispozici po celý průběh lovu. Umístění loveckého psa na pokoji je možné, parkoviště je hlídané.

Restaurace s celodenním provozem je zaměřena na zvěřinová jídla s pestrou nabídkou předkrmů a rovněž jídel z masa vepřového, hovězího i drůbeže. Snídaně jsou podávány formou švédského stolu, popřípadě podle přání hosta. K dispozici je venkovní posezení, herna apod. K dispozici je i broková střelnice.

V případě zájmu je možnost návštěvy barokního zámku Úsov s loveckým muzeem, bývalé sídlo Lichtenštejnů a hrady Bouzov a Sovinec.

Klidné vesnické prostředí v těsné blízkosti honiteb a lužního lesa nabízí mimo myslivecké vyžití také duševní a tělesnou relaxaci.


kontakt:
COLCHI s.r.o., Střelice č. 37, 783 81
Ing. Hampl Otto: mobil: 602 755 819, tel: 585 052 266
fax: 585 002 596, e-mail: info@colchi.cz , web: www.colchi.cz

 

Hotel Colchi